Türkçe Performans ve Proje Ödev Konuları

Türkçe Performans ve Proje Ödev Konuları (GÜNCEL)

Türkçe'den 6, 7 ve 8. Sınıfların hazırlayabileceği Proje ve Performans Ödevlerinin konuları aşağıda sunulmuştur.

TÜRKÇE DERSİ PROJE VE PERFORMANS ÖDEVLERİ
TOPLANTI TUTANAĞI

GÜNDEM
1.Proje ve performans ödevlerinin belirlenmesi
2.Ölçme değerlendirme.

GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİ:

1-6.7.ve 8.sınıf proje konuları, aşağıdaki şekilde belirlenmiş olup konuların sınıf ve öğrenci seviyesine uygun olarak seçilmesi kararı alınmıştır.

1- Karagöz-Hacivat kuklası hazırlama ve bir replikle sunumu.
2-Kendi sesinden şiir kaseti hazırlama(Şiirler öğrenciler tarafından belirlenecek)
3- Mehmet Akif ERSOY’UN Hayatı ve İstiklal Marşı’nın incelenmesi.
4-Türkçemize sahip çıkma, doğru kullanma ( araştırma ödevi)
5-Meslek tanıtımı yapma. Bir meslek sahibi ile mesleğinin özellikleri hakkında röportaj yapma(grup çalışması)
6-Herhangi bir konuda röportaj yapma( eğitim, sağlık,ekonomi,spor,iletişim vb.)
7-Türkçe ile ilgili bir konu seçerek anket yapma.
8-Dilimizde kullanılan yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıklarını bulma çalışması.
9-Türkçenin kullanımıyla ilgili yapılan yanlışlıkların gözlem yoluyla tespiti ve bu yanlışlıkları düzeltme çalışması.
10-Bir oyun canlandırma çalışması.( Gölge oyunu ,orta oyunu vb.)
11-Senaryosunu kendi yazdıkları bir oyunu canlandırma.
12-Deyimleri konularına göre sınıflandırma.
13-Deyimlerin çıkış kaynaklarını araştırma.
14-Atasözlerinin çıkış kaynaklarını araştırma.
15-Konularına göre şiir antolojisi hazırlama.
16-Kitap inceleme.
17-Yaşanılan yörenin folklorunu inceleme.(yöresel kelimeler, mani, masal, ninni, bilmece, türkü, efsane vb.)
18-Atatürk’ün eğitim politikası üzerine araştırma yazısı hazırlama.
19-Atatürk’ün çeşitli konulardaki sözlerini, sınıflandırarak resimli olarak derleme.
20-Bir ya da iki ay süre ile günlük tutma(Belli bir süreye ilişkin kısmı değerlendirmek üzere)
21- Kurtuluş savaşında Türk kadınının katkılarını anlatan bir araştırma yazısı hazırlama.
22- Öykü yazma (Konu belirlenebilir.).
23- Oyun yazma.( Konu belirlenebilir.)
24-Şiir dinletisi hazırlayıp sunma.( bireysel ya da grup olarak)
25-Atatürk’ün sözlerini derleyip düzenleme.
26-Seçme şiir defteri tutma.(konuları farklı)
27- Dergi hazırlama (grup çalışması)
28- Şiir türleri hakkında bilgi toplama, şiir türlerinden örnekler verme
29- Atatürk şiirlerinden oluşan bir dinleti hazırlama.
30-Halk türkülerinin ortaya çıkış süreci (bir kasete kendi sesinden kaydetme ve bu türküleri kasete çekme çalışması)
31-Efsanelerin ortaya çıkış süreci ve efsaneler( bu efsaneler kasete kendi sözlerinden çekilecek)
32-Bir hikayede geçen sözcükleri yapı bakımından inceleme.( kitabın ilk 10-15 sayfası)
33- Türk destanları ( Alp Er Tunga Sagusu, Oğuz Kağan Destanı, Bozkurt, Türeyiş, Göç Destanı)hakkında araştırma yapma.
34-Atatürk’ün anılarını derleme
35- Drama çalışması ( Kurtuluş Savaşı yıllarında olduğunuzu düşününüz. Yaşadığınız yerdeki halkı, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının yanında, Milli Mücadeleye katkıda bulunmaya ikna etmek için bir toplantı düzenlediğinizi farz ediniz. Grup çalışması ile bu toplantıyla ilgili bir drama hazırlayınız)
36- Mimar Sinan’ın hayatı-eserlerinin albümü.
37-Bir konuda karikatür hazırlama.
38- Bilinen bir masalı yeni tasarladığı kapak ve resimlerle sunma.
39- Çanakkale savaşı ile ilgili bir sunu hazırlama.
40- Yaşadığımız yerle ilgili gazete hazırlama.

NOT: Proje Ödev Takvimi:
Ödevin verilme zamanı : Ekim aynın ikinci haftası
Ödevin teslim zamanı : Nisan ayının ikinci haftası

2- Öğrencilere her dönem, en az bir performans ödevi verilmesi konusunda fikir birliğine varıldı ve 6.7.ve 8.sınıf performans ödev konuları aşağıdaki şekilde belirlendi:

1-Okul ve sınıf panolarında sergilenmek üzere afiş tasarımı hazırlama
(UMUT,MUTLULUK,KAYGI,YALNIZLIK,ÖZLEM,BAĞIŞLAMA,TAKDİR ETME konularından bir ile ilgili olacak)
2-Kitap okuma ve faydaları ile ilgili okul ve sınıf panolarında sergilenmek üzere afişler hazırlama.
3- Gezip gördüğünüz bir yeri ayrıntılarıyla anlatınız.
4-Şiir dinletisi hazırlayıp sunma (Konusunu öğrenci belirleyecek)
5- Bir yazar ve eseri hakkında bilgi verme.( bu konu 15 dakika süre ile öğrenciler tarafından sunum yapılacak şekilde olacak)
6-Bir şiiri düz yazıya çevirme.
7-Yer adları efsane antolojisi hazırlama.
8-Bir öyküyü tiyatro türüne uyarlama.
9-Şiir incelemesi(biçim ve içerik yönünden)
10-Atasözü ve özdeyiş açıklama. (Konusu belirlenebilir.)
11-Yöremizdeki turizm çalışmalarını hakkında bilgi edinme.
12- Düğün veya nişan törenleri, asker uğurlama, şenlik vb. yöresel geleneklerin anlatılması.
13-Çeşitli edebiyat dergilerini inceleme.
14- Bilinen bir kişi,hayvan,eşya,yer ve olayla ilgili betimlemeler yapma.
15- Sözcüklerin gerçek ve mecaz anlamlarını araştırarak ,sözcükleri bu anlamlarına uygun biçimde cümlede kullanma.
16-“ de” ve “ki” lerin görevlerini , yazımına ilişkin kuralları araştırma,bunları örnek cümlelerle gösterme.
17-İzlenen bir filmi,oyunu özetleme,eleştirme.
18-Yöremizin tarihi ve turistik özelliklerini anlatan bir yazının hazırlanması.
19-Bir paragrafın kelimelerinin köklerini,eklerini ve eklerin çeşitlerini inceleme.
20-Anı yazma.
21-İzlenen bir filmi,oyunu özetleme ,eleştirme.
22-Şiir türleri hakkında bilgi toplama , örnekler bulma.
23-Şiirler üzerinde redifleri ,uyakları ve çeşitlerini bulma.
24- Seçme şiir defteri tutma.
25-Atatürk’ün çeşitli konulardaki sözlerini derleme.
26-Bir paragraftan ya da kitaptan alınmış cümlelerin ögelerinin incelenmesi.
27-Cümle çeşitleri ile ilgili araştırma yapma.
28-Hece ölçüsü ile bir şiir yazma( Şiir öğrencinin seçeceği bir konu üzerinde olacak)
29-Ömer Seyfettin,Reşat Nuri Güntekin, Memduh Şevket Esendal veya Sait Faik Abasıyanık’ın bir hikayesinin incelenmesi.
30-Fiil çatılarını örneklerle açıklama ve bir paragraf üzerinde incelenmesi.
31-Biyografi yazma.
32-Yaratıcı masal yazma çalışması.
33-Yaratıcı öykü yazma çalışması.
34-Bayrağımızdaki ay ve yıldızın incelenmesi.
35-Aşık Veysel ŞATIROĞLU’NUN hayatı, sanatı ve eserleri hakkında bilgi veriniz.Beğendiğiniz beş adet şiirini yazınız.
36-Noktalama işaretleri ve kullanıldığı yerler (nokta, noktalı virgül, virgül, iki nokta, üç nokta, soru işareti, tırnak, konuşma çizgisi, parantez, ünlem işareti)
37-Karacaoğlan’ın hayatı ve eserleri hakkında bilgi veriniz; beğendiğiniz beş adet şiirini yazınız.
38-Türkçedeki ses olayları hakkında bir çalışma
39-Sınıf dergisi hazırlama( Bu konu ile ilgili dokümanlar çeşitli çocuk dergilerinden yararlanılarak ve renkli karton üzerine yapılacak))
40-Bir meslek sahibi ile mesleğinin özellikleri hakkında röportaj yapma(grup çalışması)
41-Nasrettin Hoca kimdir? Fıkralarından en az 20 tanesini yazınız.
42-Fiilimsiler
43-Komedi türünde bir piyes yazımı. (grup çalışması)
44-Bilmece,fıkra,mani kitabı oluşturma(grup çalışması)
45-Belirli gün ve haftalarla ilgili pano hazırlama(grup çalışması)
46-Karagöz ile Hacivat oyununun canlandırılması(grup çalışması)
47-Münazara yapma(grup çalışması)
48-Atatürk’e ait bir sözü afiş şeklinde hazırlama.
49- Eğitici köşe yazıları derleme ve bunların yorumunu yapma.
50-İzlediğiniz, okuduğunuz ya da çevrenizde duyduğunuz Türkçenin yanlış kullanımı ile ilgili söylemleri araştırma yapma
51-Kitap okuma alışkanlığı ile ilgili anket çalışması.
52- Çevre kirliliğine neden olan faktörler ve çözüm önerileriyle ilgili çalışma.
53- Birlik ve beraberlik ne demektir?Birlik ve beraberlik içinde yaşamak neden önemlidir? Birlik duygusu olan toplumların özellikleri nelerdir?
54- Savaşsız, yaşanabilir bir dünya oluşturmak için neler yapılmalıdır?
55- Çağdaşlaşmak ne demektir? Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün , Türk toplumunu çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak için yaptıkları ile ilgili çalışma.
56-Atatürk’ün kişilik özellikleri ile ilgili çalışma.
57- Sokakları, parkları, binalarıyla çok güzel olan ancak içerisinde hiçbir insanın yaşamadığı bir kent düşünün.Böyle bir kent size neler düşündürür? Savaşsız, barış dolu bir ortamda yaşamak için insanlara neler önerirsiniz?
58- Türkler, bugüne kadar hangi alfabeleri kullanmışlardır? Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesinin nedenleri hakkında çalışma.
59- Kuş gribi nasıl ortaya çıktı? Sizce bunun altında ne gibi sebepler olabilir?Nesli tükenmekte olan hayvanları korumak için yapılması gerekenler nelerdir?
60- Her tarafın ormanlarla çevrili olduğu, çiçeklerin, böceklerin, kuşların bulunduğu bir ortamda yaşamak ister miydiniz? Böyle bir ortam insanları nasıl etkiler? Neden böyle bir ortamı bulmakta zorluk çekiyoruz?konulu araştırma yapılması.
61- Müze nedir? Müzelerin kuruluş amaçları nelerdir?Etnografya müzesi hakkında araştırma yapılması.
62- Vatan ve bayrak sevgisi neden yüce bir sevgidir?Vatan ve bayrak konulu bir araştırma yapma.
63- Evinizde evcil hayvan besliyor musunuz? Bir evde evcil hayvan beslenebilmesi için ne gibi özelliklere sahip olması gerekir? Evcil hayvanlar ve özellikleri hakkında bir araştırma.
64- Neden ağaç dikmeliyiz? Ağaç olmayan yerlerde ne gibi olumsuz durumlar olabilir? Konulu araştırma.
65- Düzenli uyku başarıyı arttırır mı? Konulu bir araştırma yapma.(Öğrenciler tarafından çevresindeki kişiler gözlemlenecek)
66- Ulusal kültür ne demektir? Ulusal birliğimizi sağlayan etkenler nelerdir? Konulu araştırma yapma.
67- Yaptıkları işlerle ve eserlerle ünlü Türk ve dünya büyüklerinden örnekler veriniz.
68- Güzel sanatlar dediğimizde aklınıza ne geliyor?Atatürk ve güzel sanat konulu bir araştırma yapma.
69- Evimize gelen konuklara nasıl davranmalıyız? Misavirperverlik konulu bir araştırma yapma.
70- Yaşamınızı kolaylaştıran, olmazsa olmaz dediğiniz elektronik eşyalar nelerdir? Uzun süre elektrik kesildiği zaman, hangi araçların çalışmaması günlük yaşamımızı çok olumsuz etkilemektedir?Telefon olmasaydı günlük yaşamımızda ne gibi zorluklarla karşılaşırdık?Konulu araştırma yapma.
71- Bilim nedir? Bilim hakkında bildiğiniz sözler var mı?Büyücülük, üfürükçülük, falcılık gibi etkinlikler topluma ne gibi zararlar verebilir? Konulu araştırma yapma.
72- Size göre gerçek dostluk nedir? Dostluk konulu bir araştırma yapılacak.( Siz iyi bir dost musunuz? İyi bir dostun özellikleri nelerdir?
73-Doğup büyüdüğünüz yerdeki insanların alışkanlıkları nasıldır?konulu bir araştırma yapma.
74- Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyor olsaydık ve sizden bu sebeple bir şiir yazmanız istenseydi neler anlatırdınız ve yazardınız?
75- Cumhuriyet döneminde, bilgisizliği kaldırmak için neler yapılmıştır? Korkunun kaynağı neden bilgisizliktir?konulu araştırma yapma.
76- Hoşgörü nedir? Hoşgörülü olmak ne demektir? Hoşgörülü olmak bizlere neler kazandırır? Çevrenizde hoşgörülü olmayan insanlar var mı?
77-Hayata gülen gözlerle bakmak ne demektir? Hayata iyimser gözlerle bakan insanların özellikleri nelerdir? Siz hayata nasıl bakıyorsunuz? Gelecekten neler bekliyorsunuz?
78- Bayrağımız sizin için neler ifade ediyor?Yurdumuza neden sahip çıkmalıyız? Sahip çıkmazsak neler olur? Konulu araştırma yapma.
79-Küçük yaştaki çocukların çalıştırılması veya çalışması sizce doğru mu? Siz çalışarak aile bütçenize katkıda bulunuyor musunuz?Çocukların çalıştırılması ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
80- Kendinize olan güveniniz başarınızı nasıl etkiliyor? İnsanlar bir işte başarılı olmak için neler yapmalı? Özgüven konulu bir araştırma yapma.
81-Türkülerimizin özellikleri ve bizde hissettirdiği duygular nelerdir?Konulu bir araştırma yazısı yazma.
82- Ülkemizdeki gönüllü çevreci kuruluşlarının adlarını ve amaçları konusunda araştırma yapma.
83- En sevdiğiniz arkadaşınıza doğum gününde vermek üzere bir oyuncak tasarlayın.Tasarla-
dığınız oyuncağı çizerek gösterin.Arkadaşınıza oyuncağı nasıl kullanacağını anlatın.Oyuncağı
ile oynarken nelere dikkat etmesi gerektiğini açıklayınız.Tasarladığınız oyuncağın özellikleri-
ni yazınız.
84- Türkiye’nin en merak ettiğiniz ili ile ilgili kapsamlı bir araştırma yapınız.Tarihi,turistik yerleri,doğal güzellikleri,geçim kaynakları,eğitim düzeyi,nüfusu vb.Her türlü resim,fotoğraf,
yazı,şiirle zenginleştirerek sunumu aktarın.
85- Atatürk’ün okul hayatını anlatan bir araştırma yapın,ulaştığınız bilgileri yazılı olarak sınıf panosunda sergileyin.
86- Çok sevdiğiniz bir hayvanın özelliklerini araştırınız.Bu hayvanla ilgili değişik resimler bulunuz.Niçin bu hayvanı çok sevdiğinizi anlatan bir yazı yazınız.
87- Kutladığımız bayramların isimlerini yazınız.Büyüklerinizle eski bayramlar konulu bir söyleşi yapınız.en çok sevdiğiniz bayram hangisidir?Neden?Bayramda çocuk konulu kısa bir yazı yazınız.
88- Okulda ve sınıfta huzurlu,mutlu ve başarılı olmak için ne olması gerekir?Kurallar listesi oluşturun
89- Çevre kirliliğinin nedenlerini araştırınız, yapılması gerekenleri yazınız.
90- Arkadaşlarınızda aradığınız özellikler nelerdir?Çok sevdiğiniz bir arkadaşınızla aranızdaki ilişkiyi anlatan bir yazı yazınız.
91- Su olmasaydı neler olurdu?Başlıklı bir araştırma yazısı yazınız.
92- Mahallenin bakkalı ile ilgili bir görüşme yapınız.( Ürünleri nereden aldığı,nasıl fiyat belirlediği,hangi koşullarda sakladığı ) Görüşme sonuçlarını arkadaşlarınıza anlatınız.
93- Evinizi,ailenizi resimle ve yazıyla anlatınız.
94- Çeşitli meslek guruplarını tanıtan poster çalışması yapınız.
95- Çeşitli ülkelerin bayrak resimleri hakkında bir araştırma yapınız.
96-Türkçemizin doğru kullanılması ile ilgili uyarı levhaları hazırlayınız.
97- Ülkemizin doğal güzelliklerini anlatan bir araştırma yapınız.
98- Türkçemizin güzel kullanılması ile ilgili bir afiş hazırlayın.Bu konuyu televizyonda reklam olarak gösterecek olsaydınız nasıl bir reklam senaryosu hazırlardınız?
99- Atatürk öğretmen olsaydı nasıl bir öğretmen olurdu?Atatürk yaşasaydı,çocukların hangi sorunlarını hemen çözerdi?Gelecekte hangi mesleği seçeceğinizi gerekçeleriyle yazınız.
100- Tasarrufun kişi ve toplum hayatındaki yerini ve önemi konulu bir araştırma yapınız.
101- Güzel konuşma ve yazma kişiye neler kazandırır?
102- Bireylerin birbirlerinin görüşlerine karşılıklı saygı göstermelerinin niçin gerektiğini ve bu hoşgörünün topluma neler kazandıracağını açıklayan bir araştırma yapınız.
103- Elinizde bir yetki olsaydı, insanların mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşaması için neler yapardınız?
104- Nasıl bir doğada ve sosyal çevrede yaşamak istediğinizi anlatan bir yazı yazınız.
105- Sizce öğretmen ve öğrenci ilişkileri nasıl olmalıdır? Öğrencinin uyması gereken kurallar hakkında araştırma yapınız?
106- Savaşların insanlık üzerindeki olumsuzluklarını anlatan bir yazıyı makale türünün kuralları içinde yazınız.(Araştırma)
107-Atatürk’ün yaşadığını varsayarak onunla bir röportaj yapınız.
108-Sevgi temasını işleyen şiirleri derleme çalışması.
109-Bir duygunun ele alınıp işlendiği öykü yazma çalışması.
110-Çevre kirliliğine neden olan faktörler ve çözüm önerileri.
111-Köy de mi yaşamak isterdiniz yoksa şehirde mi? Nedenlerini yazarak bir sunum hazırlayınız? (Oyun şeklinde de olabilir)
112-Kurtuluş Savaşı sırasında öğretmenlerin rolü olmuş mu? Konulu bir araştırma.
113-Kurtuluş savaşı sırasında öğrencilerin rolü olmuş mu?Konulu bir araştırma.
114-İlk atom bombasının ne zaman,nereye atıldığı,olayın sonuçları ve atom bombasının etkileri hakkında bilgi toplama,araştırma yapma.(Görüntülerle desteklenebilir)
115- Anne ve babalarınızın, öğretmenlerinizin verdiği öğütleri tutar mısınız?Öğüt almak hoşunuza gider mi?Büyükleriniz, sizlere ne gibi öğütler veriyor? Konulu bir araştırma yapma.
116- Bir satıcı olsaydınız, satacağınız ürünleri nasıl pazarlardınız? Reklamını nasıl yapardınız? Konulu bir araştırma. ( Oyunla da desteklenebilir)
117- Sizden camın nasıl üretildiğini, üretilirken hangi aşamalardan geçtiğini araştırmanız isteniyor. Projeyi hazırlarken, camın kullanıldığı yerleri, cam sanayisinin ülkemizdeki durumunu, cam ambalajın çevre açından önemini de bulmanız beklenmektedir.
118- Öğrenci olarak sorumluluklarınızla ilgili bir tablo oluşturun.
119- Ülkemiz ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlatan bir kompozisyon çalışması yapınız.
120- Elektriği bulan kişinin hayatını araştırınız.Bu buluş olmasaydı,neler olurdu?
121-Oturduğu mahallenin muhtarıyla bir görüşme yapma.
122-Çevresinde bulunan mağaza adlarını ve tabelalarını inceleme( Neden bu ismi verdikleri, ne üzerine çalıştıkları, amaçları…)
123-Anıtkabir ile ilgili araştırma yapma.(Çalışmaları sunu şeklinde verecek)
124-Ülkemiz için canını çekinmeden veren kişiler ile ilgili sunu hazırlama.(Şiirler, anılar, yaşananlar…)
125-Büyüklerinizin eskiden oynadığı oyunlar ile sizin oynadığınız oyunlar arasındaki farklar nelerdir?Büyükleriniz hangi oyunları oynamışlar, siz hangi oyunları oynuyorsunuz? Bu oyunların sizlere ve çocuklara kazandırdıkları ile ilgili araştırma.
126- Gelenek ve göreneklerimizle ilgili sunu-poster hazırlama.
127- Tüketici olarak nasıl daha bilinçli olabiliriz?
128- Atatürk konulu bulmaca hazırlama.
129- Türkiye’yi yurt dışında hiç görmemiş birine anlatacakmış gibi bir yazı hazırlama.
130- Mimar Sinan’ın tanıtılması ve eserlerinin görsel sunumu.
131- Depremle ilgili bir araştırma yazısı hazırlama.
132- Çalışmanın önemini resim- yazı-karikatür ve şiirlerle anlatma.
133- Ağacın önemini resim -yazı-karikatür ve şiirlerle anlatma.
134- İç Anadolu Bölgesini resim -yazı- ve fıkralarla anlatma.
135- Saygı ve sevginin önemini yazı-şiir-karikatür ve resimlerle anlatma.
136- Belediye başkanı ile bir röportaj yapma.
137- Okul kütüphanesi daha verimli nasıl çalışır?
138- Bir öğrenci olarak günlük hayatta nasıl daha tutumlu ve verimli olabiliriz?
139- Reklâmların hayatımızı nasıl etkilediğini göstermek amacıyla bir anket hazırlama.
140- Okullarda yapılan milli bayram kutlamalarının daha ilginç bir hale getirilmesi nasıl mümkün olabilir?
141- Ninnilerimiz konulu araştırma yapma.
142- Geri dönüşüm atık pil kutusu hazırlama.( daha sonra toplanan bu pilleri gerekli yerlere iletme)
143- Çevre temizliği ile ilgili olarak sağlıkçılar ve yerel yönetimle röportaj hazırlama.
144- Kendi soy ağacını hazırlama ve biyografisini anlaşılır bir şekilde sunma.

NOT: Çalışmalar; içerik, kaynak kullanımı, materyal kullanımı açılarından değerlendirilecektir.
NOT: Bazı çalışmalar bilgisayardaki PowerPoint programı üzerinden de hazırlanabilir.
NOT:Araştırma için öğretmenlere danışabilir, internetten, kütüphanelerden, arşivlerden, kitap, gazete, dergi vb. kaynaklardan yararlanılabilir..
NOT: Birinci Performans Ödev Takvimi:
Ödevin verilme zamanı : Kasım ayının ikinci haftası
Ödevin teslim zamanı : Aralık ayının son haftası

NOT: İkinci Performans Ödev Takvimi:
Ödevin verilme zamanı : Şubat ayının birinci haftası
Ödevin teslim zamanı : Nisan ayının ikinci haftası

NOT: Sınıfın durumuna göre performans ödevi konularından da proje ödevi seçilebilir.

3- Her dönem en az 2 ders içi performans notu verilmesi kararı alındı.
Ölçme ve değerlendirmedeki değişiklikler görüşülerek ; ders notu ortalamasının bu değişikliklere göre verilmesi kararlaştırıldı.Buna göre; sınav notları ortalama toplamına doğrudan dahil edilecek; proje ,performans ve ders içi performans notlarının ortalamaları alınarak toplama eklenecektir.

KİTAP İNCELEME PLANI

A – KİTAP HAKKINDA KİMLİK BİLGİSİ:
1.Kitabın Adı : Hikayenin veya romanın adı yazılacak.
2.Kitabın Yazarı : Hikayenin veya romanın kime ait olduğu yani ismi yazılacak.
3.Basımevi ve Basım yılı : Kitabın hangi basımevinde ve hangi yılda basıldığı yazılacak.
4.Yayınevi : Kitabın hangi yayınevine ait olduğu belirtilecek.
5.Sayfa sayısı : Kitabın kaç sayfa olduğu yazılacak.
6.Kitabın Ebatları : Kitabın en ve boy cetvelle ölçülerek, yazılacak.

B – KİTABIN YAZARI HAKKINDA BİLGİ:
1.Yazarın Hayatı : Yazarın hayatı değişik kaynaklardan araştırılarak yazılacak.

2.Yazarın Edebi Kişiliği : Yazarın eserlerinde kullandığı dil, üslup, eserlerinde işlediği konular, anlattığı olaylar vb. yazılacak.

3.Yazarın Eserleri : Yazarın yazdığı bütün eserlerin isimleri yazılacak.

C – KİTAPTA GEÇEN KAHRAMANLAR:
1.Hikayenin veya Romanın Baş Kahramanı : İsmi varsa ismi yazılarak fiziki ve ruhi portresi yazılacak.Yani kişisel tasviri yapılacak.

2.Hikaye ve Romanda Geçen Diğer Yardımcı Kahramanlar : İsimleri varsa her birinin ismi
ayrı ayrı yazılarak fiziki ve ruhi portreleri yazılacak.Yani kişisel tasvileri yapılacak.

Fiziki Portre : Kişilerin gözle görülen dış özellikleri, vücut yapıları, davranışları vb. (Mesela; boyunun kısa olması veya uzun olması, asık suratlı veya güler yüzlü olması, topal ve aksayan birisi olması, giyim şekli, giysileri, gözünün veya saçının rengi vb.)

Ruhi Portre : Kişilerin ruhi yani iç yapıları anlatılacak.(Mesela; sinirli, asabi, sıkılgan, zeki, utangaç, akıllı, sevecen, hoşgörülü, mütevazi olması gibi.)

D – KİTAPTA KULLANILAN MEKANLAR : Okunan hikaye veya romanda anlatılan olayların geçtiği yerler ayrı ayrı yazılarak, buraların özellikleri yani tasvirleri anladığımız, öğrendiğimiz kadarıyla yazılacak.

E – KİTAPTA ANLATILAN OLAYLAR ZİNCİRİ : Okunan hikaye veya romanın başından sonuna kadar olayların anlatılışı ana hatlarıyla, maddeler halinde yazılacak.

F – KİTABIN ÖZETİ : Hikaye veya roman yukarıdaki plana göre incelenip, okunduktan sonra genel özeti, fazla uzun olmamak şartıyla, akılda kalan kısmı ana hatlarıyla yazılacak.

G- DİL ve ANLATIM (ÜSLUP )

a.Eserde yazar nasıl bir dil ve anlatıma başvurmuştur?
b.Bakış Açısı(olaylar kimin ağzından anlatılmaktadır?)
“ Yazar ,Müşahit ,Kahraman Bakış Açısı.

H-PLAN: Kitap üzerindeki başlayış ve bitişi belirlenecek.

a.Serim
b.Düğüm
c.Çözüm

K-KAYNAKÇA

ödev hazırlanırken hangi kaynaklardan yararlanılmışsa ,alfabetik sıraya göre yazılacak.

AÇIKLAMA: Yukarıdaki performans ödevini aşağıdaki ölçütler doğrultusunda puanlayanız.
Öğrencinin;
Adı soyadı:_____________ Tarih:___/____/200_
Sınıfı: _____________

ÇOK BAŞARILI
1. Araştırmasını belirlediği plana göre yürütmüştür.
2. Araştırılan ödev ile ilgili çarpıcı kanıt ve bilgilere ulaşılmıştır.
3. Çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır.
4. Yazarla herhangi bir şekilde iletişime geçilmiştir.
5. Kullanılan yazılı, görsel ve işitsel materyaller konuya çok uygun ve dikkat çekicidir.
6. Hazırlanan çalışma dikkat çekici, açıklayıcı ve etkileyicidir.
7. Rapor herhangi bir yazım, noktalama ve dil hatası içermemektedir.

BAŞARILI
1. Araştırmasını belirlediği plana göre yürütmeye çalışmıştır.
2. Çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır.
3. Araştırılan ödevle ilgili kanıt ve bilgilere ulaşılmıştır.
4. Yazarla herhangi bir şekilde iletişime geçilmiştir.
5. Kullanılan yazılı, görsel ve işitsel materyaller konuya uygun ve dikkat çekicidir.
6. Hazırlanan çalışma dikkat çekici, açıklayıcı ve etkileyicidir.
7. Rapor yazım, noktalama ve dil hataları içermektedir.

ORTA DÜZEYDE BAŞARILI
1. Araştırmasını yürütürken planda bazı sapmalar olmuştur.
2. Araştırılan ödevle ilgili yeterince kanıt ve bilgilere ulaşılmamıştır.
3. Sınırlı sayıda kaynaktan yararlanılmıştır.
4. Çok az sayıda yazılı, görsel ve işitsel materyal kullanılmıştır.
5. Yazarla herhangi bir şekilde iletişime geçilmemiştir.
6. Hazırlanan çalışma yeterince dikkat çekici, açıklayıcı ve etkileyici değildir.
7. Raporda yazım, noktalama ve dil hataları bulunmaktadır.

GELİŞTİRİLEBİLİR
1. Araştırmasını belirlediği plana göre yürütmemiştir.
2. Araştırılan ödevlele ilgili kanıt ve bilgilere ulaşılmamıştır.
3. Çok az sayıda kaynaktan yararlanılmıştır.
4. Yazılı, görsel ve işitsel materyaller kullanılmamıştır.
5. Yazarla herhangi bir şekilde iletişime geçilmemiştir.
6. Hazırlanan çalışma dikkat çekici, açıklayıcı ve etkileyici değildir.
7. Raporda çok sayıda yazım, noktalama ve dil hataları bulunmaktadır.
YETERSİZ

Eser zamanında teslim edilmemiştir ve belirlenen hiç bir kurala uyulmamıştır.yazılan bilgiler kendisine ait değildir.Sunum yapılmamıştır

I.ÖDEV HAZIRLAMA SÜRECİ
Projenin amacını belirleme
ödeve uygun çalışma planı yapma
İhtiyaçları belirleme
Farklı kaynaklardan bilgi toplama
ödevi plana göre gerçekleştirme
TOPLAM
II. ÖDEVİN İÇERİĞİ
Türkçeyi doğru ve etkili kullanma
Bilgilerin doğruluğu
Toplanan bilgilerin analiz edilmesi
Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma
Toplanan bilgileri düzenleme
Yazılı ve görsel unsurların birbiriyle bağlantısını sağlama
Eleştirel düşünme becerisini gösterme
Yaratıcılık yeteneğini kullanma
TOPLAM
III. SUNU YAPMA
Sorulara cevap verebilme
Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma
Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme
Sesini ve beden dilini kullanma
Verilen sürede sunuyu yapma
Sunum sırasında öz güvene sahip olma
Sunuya istekli olma
TOPLAM
GENEL TOPLAM

türkçe performans

çok güzellllllll

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar