9. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 3. Yazılı Soruları-Test

9. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları-Test

1) Aşağıdakilerden hangisi koşmanın türlerinden değildir?

a) Güzelleme b) Koçaklama c) Taşlama
d) Ağıt e) Mersiye

“Ne varlığa sevinirim
Ne yokluğa yerinirim
Aşkın ile avunurum
Bana seni gerek seni”

2) Yukarıdaki dörtlükle ilgili olarak verilen aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?

a) Nazım birimi dörtlüktür.
b) Hece ölçüsüyle yazılmıştır
c) “sevinmek” ve “yerinmek” sözcükleri arasında redif yoktur.
d) Dili sadedir.
e) Halk edebiyatına aittir.

3) Aşağıdakilerden hangi Divan edebiyatının özelliklerinden birisi değildir?

a) Söz sanatlarına sıklıkla yer verilmiştir.
b) Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
c) Dili ağırdır.
d) Nazım birimi dörtlüktür.
e) Gazel, kaside, mesnevi gibi nazım şekilleri kullanılmıştır.

4) Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatına ait nazım şekillerinden biridir?

a) Gazel b) Kaside c) Mersiye
d) Mani e) Mesnevi

5) Aşağıdakilerden hangisi dramatik sanatlardan değildir?
a) Tiyatro b) Dans c) Sinema
d) Opera e) Edebiyat

6) Aşağıdakilerden hangisi edebi metin olabilir?

a) Yemek tarifi metni
b) Anne sevgisini konu alan bir metin
c) Trafik kazasını anlatan bir metin
d) Karadeniz’in nüfus yapısını anlatan bir metin
e) Avrupa Birliği konulu metin

I. gözden
II. patikada
III. bir müddet sonra
IV. çalılar arasındaki
V. kayboldu
7) Yukarıdaki numaralandırılmış kelime ve kelime gurupları kurallı ve anlamlı bir cümle haline getirildiğinde dördüncü sırada hangisi yer alır?

a) I b) II c) III
d) IV e) V

8) “Gül büktü boynunu sustu bülbüller” Dizesindeki söz sanatı hangisidir?

a) Telmih
b) İstiare
c) Teşhis
d) Mübalağa
e) Hüsn-i Talil

9) Bir yazının konusunu bulmak için aşağıdaki sorulardan hangisini sormamız yerinde olur?

a) Bu yazıyı kim yazmıştır?
b) Bu yazıda neden bahsediliyor?
c) Bu yazı ne zaman yazılmıştır?
d) Bu yazı niçin yazılmıştır?
e) Bu yazıda hangi anlatım şekli kullanılmıştır?

10) Divan edebiyatında din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılan şiir aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gazel b) Kaside c) Mesnevi
d) Şarkı e) Rubai

“Boşuna değil dökülen kan
Şehirlerde, köylerde çocuklar büyüyeceklerdir.
Daha zeki daha çalışkan…
Yeniden fabrikalar yükselecek,
Tarlalar genişleyecektir.

11) Bu şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?
a) Zeki çocuklar.

b) Geçmişe duyulan özlem.
c) İntikam duygusu.
d) Gelecekten ümitli olma.
e) Savaşın verdiği ruhi çöküntü.

12) Aşağıdakilerden hangisi kurmaca metin türüne örnektir?

a) Biyografi b) Anı c) Deneme
d) Öykü e) Otobiyografi

Evet, ağlamaklı oluyorum, demdir bu
Hani kurşun sıksan geçmez geceden
Anlatamam nasıl ıssız, karanlık
Gene bir cehennem var yastığımda
Gel artık

13) Bu dizelerde işlenen duygu aşağıdakilerden hangisidir?

a. Yalnızlık
b. Öfke
c. Korku
d. Bitkinlik
e. Ümitsizlik

14) Bilgi verici yazılara aşağıdakilerden hangisi örnektir?

a) Roman
b) Tiyatro
c) Makale
d) Anı
e) Şiir

“Portakal soyulur mu
Tabağa koyulur mu
Yar dediğin şekerdir
Şekere doyulur mu”

15) Dörtlüğün kafiyelenişi ve kafiye çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

a)------------ a Cinaslı kafiye
------------ a
------------ a
------------ b

b) ------------ b Zengin kafiye
------------ b
------------ b
------------ c

c) ------------ a Tam kafiye
------------ a
------------ b
------------ a

d) ------------ b Tam kafiye
------------ b
------------ b
------------ c

e) ------------ a Zengin kafiye
------------ a
------------ a
------------ b

Şiirin, başka bir şeyle karıştırılmaması gereken özel bir yapısı vardır. Çözümlemeye kalkışınca da çeşitli öğelerin kurduğu bir dünya olarak çıkar karşımıza.

İyi bir şiir, zengin ayrıntıların, şaşırtıcı inceliklerin kaynağıdır. “Tükenmeyen bir kaynak olan şiir, sadece kendisinin olan bir yapıyla ortaya çıkar. Kelimeleri bir araya getirme ustası olan ozana göre şiir, “şiir olduğu için” önemli ve değerlidir.”

16) Bu parçada asıl söylenmek istenen, aşağıdakilerden hangisidir?

a) Şiirin güzelliği, içerdiği ayrıntılardan gelir.
b) Sanat ürünleri arasında en kalıcı olanı şiirdir.
c) Şiir, kendine özgü özellikleri olan bir sanattır.
d) Ozan kendini tümüyle şiire adayan kişidir.
e) Her ozanın kendine özgü bir şiir anlayışı vardır.

Dostlukta eşsiz hazlar vardır. Hazzın bulaşıcı olduğuna dikkat edilirse bunu anlamak güç olmaz. Benim varlığım, dostuma bir parçacık gerçek haz verecek olursa bu hazzı görmekten ben de haz duyarım, böylece herkesin verdiği haz hazineleri, serbest bırakılmış olur, her ikisi de: “Bende meğer kullanmadığım ne mutluluklar gizliymiş.” der.

17) Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki paragraftan çıkarılamaz?

a) Dostluğun verdiği haz bulaşıcıdır.
b) Dostluk, kendimizde varlığından habersiz olduğumuz mutlulukların çıkış kapısıdır.
c) Dostluk, dostuna haz vermekten haz duymaktır.
d) Dostluk, paylaşılan mutluluktur.
e) Dostluğun temeli karşılıklı fedakarlığa dayanır.

Karac’oğlan söyler sözün başarır
Aşkın deryasını boydan aşırır
Seni her mecliste hacil düşürür
Kötülerle konup göçücü olma

18) Yukarıdaki dörtlük hangi şiir geleneğimize ait olabilir?
a) Halk şiiri geleneği
b) Divan şiiri geleneğine
c) Modern şiir geleneğine
d) Serbest şiir geleneğine
e) Destan geleneğine

“Çocukluğum çocukluğum
Uzakta kalan bahçeler
O sabahlar, o geceler
Gelmez günler çocukluğum”

19) Yukarıdaki dörtlüğün konusu nedir?

a) Bahçe sevgisi
b) Çocukluğa duyulan özlem
c) Çocukların güzelliği
d) Sabaha duyulan sevgi
e) Günlerin uzunluğu

Yalancı dünyaya konup göçenler
Ne söylerler ne bir haber verirler
Üzerinde türlü otlar bitenler
Ne söylerler ne bir haber verirler
Yunus Emre

20) Yukarıdaki dörtlük döneminin zihniyeti ile ilgili ne tür bilgi vermektedir?
a) Dini b) Siyasi c) Ekonomikd) Askeri e) Sivil

Her soru 5 puandır.

CEVAPLARI İSTEYENLER ALTTAKİ YORUM BÖLÜMÜNDEN BELİRTEBİLİRLER...

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar