9.Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

9.Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

Sizler için cevap anahtarı ile birlikte Lise-1 Dil ve Anlatım 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

Lise-1 TEST YAZILI SORULARI

SORULAR:

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi” edatının yazımı yanlıştır?

A.) Anladınız mı size neden kızdığımı?
B.) Projeyle ilgili dosyalar onda mı sende mi?
C.) Eskimi eski bir evde yaşamak kolay mı?
D.) Kapının önünde sıra bekleyenlerle ilgilenir misiniz?
E.) Sordunuz mu bugüne kadar, ne yiyip ne içtim?

2. Aşağıdaki atasözlerinin hangisi “İlgilenir görünse bile; bir kimsenin acısı, başkasının umurunda değildir.” anlamını taşımaktadır?

A.) El elden kalmaz, dil dilden kalmaz.
B.) Eldeki yara, yarasıza duvar deliği gibidir.
C.) Elde bulunan, beyde bulunmaz.
D.) El elin nesine; gülerek gider yasına.
E.) El elin eşeğini türkü çığırarak arar.

3. Yaşam ( ) edebiyat değildir ( ) edebiyatı besleyen bir kaynaktır ( )

Bu cümlede parantezli yerlere hangi noktalama işareti gelir?

A. ( , ) ( ; ) ( . )

B. ( , ) ( , ) ( . )

C. ( ; ) ( ; ) ( . )

D. ( ; ) ( , ) ( … )

E. ( , ) ( , ) ( …)

4. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, cümleye “sürekli olarak” anlamı katmaktadır?

A. İşlerini daima zamanında bitirirdi.
B. Seni arar aramaz hemen yola çıktım.
C. O, devamlı bir öğrencidir, yanlış yapmaz.
D. Onun böylesine geciktiğini hiç görmedim.
E. O, planlı bir biçimde çalışır.

5. Bu Ali’nin meyhanesi bu da masa
Bu ipi kimse için gezdirmiyorum
Bir kere asılmıştım çocukluğumda
Direkler gemideydi ha ha ha...

Bu dizelerde aşağıdaki verilen ses olaylarından hangisi bulunmamaktadır?

A) Ünsüz benzeşmesi B) Ünlü daralması
C) Ulama D) Ünsüz yumuşaması
E) Ses türemesi

6. (I.) Yazıda öne sürülen bir görüşü açmak, geliştirmek için başvurulan yollardan biri de alıntı yapmaktır. (II.) Alıntı, bir sav veya düşüncenin o alanda yetkin bir kişinin söylediği ya da yazdığı bir sözle güçlendirilmesidir. (III.) Sözün uzunluğuna göre bir cümle ya da bir parça olabilir. (IV.) Yerinde ve gerektiği biçimde yapılırsa yazılanlara inandırıcılık katar. (V.) Alıntı sözler çoğunlukla tırnak işareti içinde aktarılır.

Yukarıdaki parçada hangi cümle bir tanım cümlesidir?

A) I. B) II. C) III.
D) IV. E) V.

7. Aşağıdaki dizelerin hangisinin yüklemi bir isim tamlamasından oluşmuştur?

A) İnsan, eşref-i mahlûkattır derdi babam
B) Bir bakış bile yeter anlatmaya her şeyi
C) Şu karşıki bayırda verdim kuzuyu kurda
D) Bu sözün sözler içinde bir yeri vardı
E) Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı’nda

8. Seninleyken çok değildir yaram az
Senden gayri ilaç bana yaramaz

Bu iki dizedeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cinas B) Benzetme (Teşbih)
C) Tecahül-i arif
D) Telmih (anımsatma) E)Teşhis (kişileştirme)

9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde karşıt sözcükler bir arada kullanılmıştır?

A) Hani ol gül gülerek geldiği demler şimdi
B) Gönüldendir şikayet kimseden feryadımız yoktur.
C) Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş
D) Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz.
E) Neler çeker bu gönül söylesem şikayet olur

10. “Konuşmayı çok sever bu ihtiyar; kulak ver, onun bütün söylediklerine.” Cümlesindeki “kulak ver” sözünün yerine aşağıdakilerin hangisi getirilirse cümle eskisine göre karşıt bir anlam kazanır?

A) kulak kesil B) kulak asma
C) kulak kabart
D) kulağını aç E) kulağı delik ol

11. Bazı geceler, uykum kaçınca
Düşünmemek için kötü şeyleri
Koşar, yıldızları seyrederim
Sabahı kollayan penceremden

Yukarıdaki dizelerde kaç yüklem vardır?

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

12. Aşağıdakilerin hangisi bir isim cümlesidir?

A) Sinirlendiği zaman yaptığı tek şey bağırıp çağırmasıydı.
B) Kiracımız bu ayda kirayı ödememişti.
C) Çocuklar treni görünce sevinçle bağırdılar.
D) Aylin’le ben yatılı bir okulda okuyorduk.
E) Annem, bazen günlerce evden çıkmazdı.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli eylem yoktur?

A) Sakın başka bir şey getirme aklına
B) Aysel git başımdan ben sana göre değilim
C) Ölümüm birden olacak seziyorum
D) Hem kötüyüm karanlığım biraz çirkinim
E) Aysel git başımdan seni seviyorum

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşula bağlılık söz konusudur?

A) Babamın keyfi yerindeyse, akşamları evde şenlik olurdu.
B) Bütün çocuklar istedikleri çizgi filmi sonuna kadar izlerdi.
C) Annem, mısır patlatarak hepimize birer tabak ikram ederdi.
D) Evin her köşesinden adeta kahkahalar yükselirdi.
E) Bütün bunları tekrar yaşamak için neler vermezdim ki!

15. (I)Bir zamanlar Galata Köprüsü’nde yürümeyi çok severdim. (II) Kendimi lise sıralarındaki halimle görürdüm. (III) Ama şimdi ne anı var canlanabilen, ne de köprüden geçmenin güzelliği. (IV) İşportacılar, dilenciler, gürültü patırtıyla balık tutanlar da ayrı bir renk katmış bu yöreye. (V) Her geçişimde soluklandığım taş hala yerinde.

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde bir yakınma, üzülme dile getirilmektedir?

A) I. B) II. C) III.
D) IV. E) V.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yakınma” anlamı vardır?

A) Onu olduğu gibi kabul etmesini söyledim.
B) Bir de aldığı gibi getirmesini öğrense…
C) O geldiği gibi gitmesini de biliyor.
D) Konuştuğu gibi yazmak için özen gösteriyor.
E) Çalışmayı sevdiği gibi eğlenmeyi de seviyor.

17. (I)Sanatı hayatın içinden koparıp kişisel ihtirasların emrine vermekten hep kaçınmalıyız. (II) Bilinmelidir ki sanat kişiye değil, topluma yöneldikçe asıl işlevini yerine getirmiş olur. (III) Toplumdan uzaklaşan sanat, işlevinden de uzaklaşmış olur. (IV) Sanatçı, sanatında yer vermek için toplumu tanımaya çalışmalıdır. (V) Yoksa başarılı ürünler ortaya koyması olanaksızdır.

Yukarıdaki yargılardan hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

18. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili söz özne değildir?

A) Yüzünü hatırlatır gökyüzünde ne varsa
B) Sisler Bulvarı bir gece haykırmıştı
C) Şu Şairler de sevgililerden de beter
D) Bir daha o fırsat geçer mi ele
E) Gezinir gözlerim çarşılarımda

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin yazımı yanlıştır?

A) O insan kalabalığındaki son gülümsemesiydi annemizin
B) Bu eserdeki zindan sahneleri çok başarılıdır.
C) Sonraki oyunları sahne tekniği bakımından kusurludur.
D) Burada çalışanlar, temel konularda bir görüş birliğine varsınlar yeter ki.
E) Bilki halkı bir yana itmek, hem düşüncesizlik hem de uğursuzluktur.

20. “Bazı durumlarda isim tamlamasında tamlayan eki ‘-ın, –in’ yerine ‘-dan, -den’ kullanılabilir.”

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır?

A) Öğrencilerden gelen istek üzerine bu sınavı yaptık
B) Bahçemizin kirazları, baldan tatlıdır.
C) Maçta oyunculardan ikisi sarı kart gördü.
D) Sonuç, beklediğimizden daha iyi olmuştu.
E) Utancından iki gündür dışarı çıkmıyor.

SORULAR BİTTİ...

CEVAPLAR

CEVAP ANAHTARI:

1-c
2-E
3-A
4-A
5-C
6-B
7-E
8-A
9-D
10-B
11-B
12-A
13-D
14-A
15-C
16-B
17-D
18-A
19-E
20-C

cevapları nerde ben neden

cevapları nerde ben neden bulamıyorum

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar