Ogrenciler Ogrenciler Ogrenciler

Cemil Meriç ve Biyografisi

Münevver bir insan, Türk Fikir ve düşüncesinde son devrin yüz akı...

Batı hayranlığı dışında hiç bir şey üretmeyen sözde aydınların kirlettiği fikir dünyamızda nadir bir aydın...

CEMİL MERİÇ; Türk Düşüncesinin Everest’i

Fahri Tuna

20. Asır Türk Düşüncesinin Everest’i...

Düşüncenin ve kelimelerin imparatoru.

Aydınlandıkça aydınlatan münevver. Batıyı en iyi tanıyan Batılı...

Fikir tarihine Eyfel Kulesi’nden yola çıkar düşünürümüz...

Yetmiş bir yıllık ömründe, 38 yaşından itibaren hiç görmedi. Ancak; “görmek için gözlerin, işitmek için kulakların sıhhatli olması yetmez.

Kaç milyon çift keskin göz, gözleri görmeyen Cemil Meriç’in gördüklerini görebilmiş, kaç milyon çift keskin kulak, kulakları duymayan Beethoven’in duyduklarını duyabilmiştir?”

Görmeyen gözleri, nice ölümsüz hakikatleri gösterdi bize. Namuslu bir fikir seyyahı...

5. Sınıf Türkçe 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları- YENİ

5. Sınıf Türkçe 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları- YENİ

5-A SINIFI TÜRKÇE DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI VE CEVAPLARI

BABAMIN MEKTUBU

Oğlum, Dün akşam, öğretmeninin evinden dönerken pencereden seni gözlüyordum. Bir bayana çarptın. Sokakta yürürken daha dikkatli ol. Evde nasıl ölçülü davranıyor, her hareketine dikkat ediyorsan, sokakta da öyle olmalısın.

Yolunun üzerinde yere atılmış bir ateş, yanan bir kibrit görürsen onu söndür. Ufacık bir umursamazlığın bir felakete neden olabilir.

Sana yol soran, adres soran birine yardımcı olmaya çalış. Kimseye gülme, kimseyle alay etme. Sokaktakilere karşı saygılı ol. Bir ulusun terbiyesi, kişilerin sokaktaki davranışlarıyla anlaşılır.

" İlk üç soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız."

1. Çocuk yolda yürürken kime çarpmış?

A. Bir çocuğa B. Babasına
C. Bir arkadaşına D. Bir bayana

12. Sınıf Edebiyat 2. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Edebiyat 2. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları

SORULAR VE CEVAPLARI

“ Seni seven âşık neylesin malı
Yumdukça gözünden döker mercanı.”
1.Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstiare B) Mecâz-ı Mürsel C) Telmih
D) Teşhis E) Teşbih

“ Şu dağlar olmasaydı
Çiçeği solmasaydı,
Ölüm Allahın emri
Ayrılık olmasaydı."

2. Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söyle¬nemez?
A) Mani olduğu
B) Yedili hece ölçüsüyle söylendiği
C) Tam uyakla uyaklandığı
D) Dilinin özentili, süslü olduğu
E) Konusunun ayrılık olduğu

(I) Gazel (II) Koşuk (III) İlahi
(IV) Koşma (V) Sagu

3.Yukarıdaki verilen nazım biçimlerinden hangileri ortak konuları
işlemişlerdir?
A) I – III – V B) II – III – V C) I – II - IV D) II – IV – V E) III- IV – V

Evleri var hâne hâne
Benleri var dâne dâne
Saramadan kâne kâne

Türkçe'de Türkçe ve Yabancı Kelime Sayıları

TÜRKÇEDE ÖZ ve YABANCI KELİME SAYISI

Türkçe'de Kelime Sayısı:

Türk Dil Kurumu’nun güncel Türkçe sözlüğünde 111 bin 27 kelime bulunuyor.

Bunun 14 bin 981’i yabancı kökenli. Şimdi yeni bir tartışma yaşanıyor:

Bazıları, yabancı kelimelerin temizlenmesini önererek, Öztürkçe’yi savunuyor.

Bazıları ise buna karşı çıkıyor.

Türkçe’de yabancı kelimelerin yer almasının doğal olduğunu dile getiren edebiyatçı ve şair Yavuz Bülent Bakiler, “Türkçe aşığı Nihat Sami Banarlı, imparatorluk kuran milletlerin, başka millerden kelimeler alması ve vermesinin doğal olduğunu, saf bir dil bulunmadığını söylüyor” dedi.

PEYGAMBER KELİMESİ ATILAMAZ

Yabancı milletlerden aldığımız kelimeleri Türkçeleştirdiğimizi anlatan Bakiler şunları söyledi: “Bir kelime, dağdaki çobandan Çankaya’daki Cumhurbaşkanı’na kadar herkes tarafından biliniyor ve kullanılıyorsa onu dilimizden atamayız.

12. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı

12. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı

SORULAR VE CEVAPLARI

*1 ) Aşağıdaki cümlelerin hangisi yazım ve noktalama açısından doğrudur?

A ) Tablonun karşısına geçip de : “ Burasını beğenmedim, şurası güzel değilmiş.” demek kolay.

B ) Tablonun karşısına geçipte : “ Burasını beğenmedim, şurası güzel değilmiş.” demek kolay.

C ) Tablonun karşısına geçip de ; “ Burasını beğenmedim, şurası güzel değilmiş demek kolay .”

D ) Tablonun karşısına geçipte : “ Burasını beğenmedim, şurası güzel

E ) Tablonun karşısına geçip te : “ burasını beğenmedim, şurası güzel değilmiş demek.” kolay.

*2 ) Edip Cansever’ in şiirlerini severim ( ) Hele bazılarını daha çok severim.Biri bana ( )“Yeni ozanlar arasında en fazla kimi beğenirsin
( )” diye sorarsa hiç tereddüt etmez ( ) Metin Eloğlu ve Turgut Uyar ‘la birlikte onu sayarım.

12. Sınıf Edebiyat 2. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları

12.sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 3(SON) Yazılı Soruları

(HER SORU 4 PUANDIR, BAŞARILAR...)

SORULAR ve CEVAP ANAHTARI (CEVAPLAR EN ALTTAKİ EK DOSYADADIR...)

1.Aşağıdaki yapıtlardan hangisi karşısındaki sanatçıya ait değildir?

A) Dokuzuncuncu Hariciye Koğuşu – Peyami Safa
B) Semaver – Sait Faik Abasıyanık
C) Vassaf Bey- Memduh Şevket Esendal
D) Fahim Bey ve Biz – Abdülhak Şinasi Hisar
E) Beş Şehir - Ahmet Kutsi Tecer

2.……, Milli Edebiyatçıların gerçekten uzak, duygusal memleketçilik anlayışlarına karşı olarak ortaya çıktılar. Bir şiir dergisi çıkararak, Türk şiirine yeni bir ufuk açmaya çalıştılar. İlkelerini samimiyetlik, içtenlik, canlılık ve devamlı yenilik şeklinde açıkladılar. ……., bu topluluğa bağlı santçılardan biridir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Garipçiler – Orhan Veli Kanık
B) Yedi Meşaleciler – Ziya Osman Saba
C) Beş Hececiler – Enis Behiç Koryürek
D) İkinci Yeniciler – Cemal Süreya

11. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 3. Yazılı Soruları Ve Cevapları

11. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 3. Yazılı Soruları Ve Cevapları

SORULAR

::::::::::::::::: DİKKAT :::::::::::::::::::::::

YAZILI SORU VE CEVAPLARININ TAMAMI EN ALTTAKİ EK DOSYADADIR...

1-) Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.(10puan)

a) Türk Edebiyatı’ nda hitabet türünün en eski örneği olarak…………………………………………gösterilir.

b) Ünlü kişileri çeşitli yönleriyle tanıtmak veya toplumu ilgilendiren önemli bir konuyu aydınlatmak için ünlü kişilerle veya uzmanlarla yapılan görüşmelere…………………………..denir.

c) ………………………………….eleştirilerde eserin toplumsal olay ve olgularla bağlantısı, toplumsal gelişmeye katkısı üzerinde durulur.

d)Türk Edebiyatı’nda Ruşen Eşref Ünaydın, Yaşar Kemal, Fikret Otyam ; dünya edebiyatında ise Jack London ve Ernest hemigway…………………………………….türünün önemli sanatçılarıdır.

Teşhis ile İntak Arasındaki Fark Nedir?

Teşhis Sanatı (Kişileştirme) İle İntak Sanatı (Konuşturma) İncelemesi;

Kişileştirme Sanatı ile Konuşturma Sanatı Arasındaki Fark:

Kişileştirme sanatı, insan dışı varlıklara insanlara ait özellikleri yakıştırmaktır.

Konuşturma sanatı ise, İnsan dışı varlıkları edebi eserlerde konuşturmak demektir.

Yani her Konuşturma, Kişileştirme olurken, her kişileştirme konuşturma olmayabilir.

Örnek:

Teşhis

Bulutlar hüzünlü yine bugün, güneş saklanıyor,
Damla damla yeryüzüne gözyaşları boşalıyor

İntak

Gül bülbüle seslendi: Gel dalıma kon
Sen benim için sesinle oldun bir ikon

Kişileştirme Sanatı ile Konuşturma Sanatı Arasındaki Fark, Teşhis örneği, intak örneği, kişileştirme sanatına örnek vererek konuyu özetlemiş olduk...

10. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları

Dil ve Anlatım 2. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı anlatım vardır?
a) Babam, okuldan erken dönmem gerektiğini belirtti.
b) Sait Faik: “İstanbul’da rastladığım her olay, her insan benim için öyküdür.” diyor.
c) Türk şiirinde bu gelişme Tanzimatla başlamıştır.
d) Bahçedeki çiçekler ne güzel, dedi.
e) Bu çaresizlik içinde kalkıp nerelere gitmeli?

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznellik yoktur?
a) Psikolojik yanı ağır basan ve sinemaya uyarlanması neredeyse olanaksız görünen bu roman, ünlü bir yönetmence sinemaya uyarlanmış.
b) Filmde, balıkçılıkla geçinen ihtiyar bir adamın yaşamı, ilgi çekici bir biçimde anlatılmış.
c) İhtiyar Adam ve Deniz, Ernest Hemingway’e Nobel Ödülü kazandıran romanlarından biri.
d) Uzun süredir balık yakalayamayan ihtiyar adamın, son kez şansını denediğinde büyük bir balık avlaması ve onu karaya çıkarmak için gösterdiği insanüstü çaba, izleyiciyi oldukça etkiliyor.

5. Sınıf Türkçe 2. Dönem 3. Yazılı Soruları-Yeni Yazılı

5. Sınıf Türkçe 2. Dönem 3. Yazılı Soruları-Yeni Yazılı

2.DÖNEM TÜRKÇE 3. ORTAK YAZILI SORULARI

A. Okuma parçasıyla ilgili verilen soruları yazılı olarak cevaplayınız (4x4 =16 puan).

Ben yaşlı bir adamım. Kitap okumayı çok severim. Bu sevgiyi ilkokula başladığım yıllarda kazandım. Babamın simit, şeker, oyuncak alayım diye verdiği paraları biriktirirdim. Sonra da mahallemizdeki kitapçıya koşardım. Kitapçı, elimdeki paraya bakar, sonra da bana kitap seçmemde yardımcı olurdu.

Aldığım kitapları okuduktan sonra bir kenara fırlatmazdım. Onları biriktirirdim. Böylece bir kitaplığım oldu.En güzel günlerim kitaplarımın arasında geçti. İnsanları sevmeyi, hayatı sevmeyi kitaplardan öğrendim.Şimdi yaşlandım. Hala en mutlu anlarım kitaplarımla geçiyor. Ama kitap okumayan çocukları görünce çok üzülüyorum.

1. Yaşlı adam kitap okuma sevgisini ne zaman kazanıyor?
___________________________________________________________________________

Göktürk Yazıtları ve Özellikleri

Göktürk Yazıtlarının genel özelliklerini şunlardır:

•Türklerin ilk yazılı eseridir.

•Doğu Göktürklerin tarihine ışık tutar.

•Söylev türünde yazılmıştır.

•Oldukça gelişmiş ve işlenmiş bir dil kullanılmıştır.

•Türk dilinin gelişmişlik düzeyine ilişkin etraflı bilgiler edinilebilir.

•Hem dinî hem de din dışı konular işlenmiştir.

•Tarih, coğrafya ve edebiyata kaynak olacak niteliktedir.

•Türk tarihini, toplumun yaşam biçimini, dünyaya bakış tarzını ortaya koyar.

•Kitabelerde idarecilerin ve sultanların halkı aydınlatması, yaptıklarının hesabını halka vermesi söz konusudur.

•“Türkçe”, “Türk” gibi dil ve millet isimleri ilk kez bu yazıtlarda yer almıştır.

•Bir yüzleri Göktürk alfabesiyle, diğer yüzleri Çince yazılmıştır.

10. Sınıf Dil ve Anlatım Yazılısı Cevaplarıyla Birlikte 2. Dönem 3. Yazılı

10. Sınıf Dil ve Anlatım Yazılısı Cevaplarıyla Birlikte

1- Aşağıdaki cümleleri anlatım bozukluklarını düzelterek yeniden yazınız. ( 9 P )

• İncelemelerde bazı yayınların silik ve okunaklı olmadığı görüldü.
İncelemelerde bazı yayınların silik olduğu ve okunaklı olmadığı görüldü.

• Yaşamı boyunca insanlara iyilik etti; ama hep kötülük gördü.
Yaşamı boyunca insanlara iyilik etti; ama insanlardan hep kötülük gördü.

• Seni aramayışımın sebebi işlerimin çokluğundandır.
Seni aramayışımın sebebi işlerimin çokluğudur. ( veya “sebebi” sözcüğü çıkartılacak.)

2- Aşağıdaki metinden zarfları bularak çeşitlerini yazınız. ( 10 P)
“ Sessizce yanındaki kapıdan içeri süzüldü. O içeri girdiğinde hepimiz kahkahalarla gülüyorduk. Biraz durup bizi seyretti. Sonra da “Neden gülüyorsunuz ki?” diye sordu.”

Sessizce: Durum zarfı
İçeri: Yer-yön zarfı
İçeri girdiğinde : Zaman zarfı
Kahkahalarla: Durum zarfı
Biraz: Miktar zarfı
Neden: Soru zarfı

Türkçe'de Ünsüzlerin Sınıflandırılması

Türkçe'de Ünsüzlerin Sınıflandırılması

ÜNSÜZLERİN SINIFLANDIRILMASI:

Ünsüzler ağız boşluğundaki boğumlandığı yere (çıkak), sürekli söylenip söylenemediğine ve yumuşak (ötümlü) ve sert (ötümsüz) oluşlarına göre sınıflandırılır.

a. Boğumlanmalarına (çıkak) göre:
* Dudak ünsüzleri: Dudakların birbirine dokunmasıyla çıkar: b, m, p

* Diş-dudak ünsüzleri: Üst dişlerin alt dudağa dokunmasıyla çıkar: f, v

* Diş ünsüzleri: Dil ucunun üst dişlere yaklaşmasıyla veya
dokunmasıyla çıkar. c, ç, d, j, l, n, r, s, ş, t, z

* Damak ünsüzleri: Dilin orta kısmının ön damağa ya da dil
kökünün art damağa yaklaşmasıyla çıkar. g, ğ, k, y

* Gırtlak ünsüzleri: Bu ses, ciğerlerden gelen havanın ses
tellerine çarpmasından ve ağızda hiç bir engele uğramadan
çıkmasıyla oluşur.

Türkçede gırtlak ünsüzü olarak sadece h
sesi vardır.

b. Sürekli söylenip söylenmeyeceğine göre:

9. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı

9. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı

Test Yazılısı

SORULAR VE CEVAP ANAHTARI

DİL VE ANLATIM DERSİ
II.DÖNEM III.YAZILI SORULARIDIR

SORU-1) Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerden hangisi ötekilerden farklı anlamdadır?
A) Acele hazırlanıp yola koyuldu.
B) Haberi alınca yağmur kar demeden yola düştü.
C) Birkaç yıl sonra gerçekleri görerek yola geldi.
D) Sıcağa kalmamak için erkenden yola çıktı.
E) İşini gücünü bırakıp yola düzüldü.

SORU-2) Aşağıdaki dizelerden hangisi özne ortaklığı olan sıralı cümledir?
A) Gariptin, yepyeni sesin vardı.
B) Sen güldün, rengarenk yağmurlar yağdı.
C) Artık ne üzüntüm ne sevincim kaldı.
D) Sen geldin, benim deli köşemde durdun.
E) Şarkılara özenip söylenecek mısralar var.

SORU-3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bağlama grubu vardır?
A) Mustafa o gün bizi utandırdı.
B) Konuya çok iyi hazırlanmıştı.
C) Pos bıyıkları hepimizi güldürüyordu.
D) Muhtar geçe yıl bu kır kahvesini yıktırdı.

12. Sınıf Edebiyat 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Edebiyat 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

CEVAP ANAHTARI ALTTAKİ EK DOSYADADIR...

SORULAR

S.1 Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde tiyatro alanında yapılan çalışmalardan değildir?

A)Bu dönemde epik ve absürt tiyatro çeşitlerinden yararlanılmıştır.

B)Sade, açık bir dille nazım nesir karışık olarak tiyatrolar yazılmıştır.

C)Geleneksel tiyatroyla (karagöz, orta oyunu vs.) modern tiyatronun özelliklerinin bir arada görüldüğü eserler ortaya konmuştur.

D)Bu dönemde çocuk tiyatrosu çalışmaları yapılmış, kadınlar sahnede daha çok yer almaya başlamış, devlet konservatuarı açılmıştır.

E)İlk tiyatro örnekleri bu dönemde verilmeye başlanmıştır.

S.2 Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi tiyatro yazarlarından değildir?

A) Haldun Taner
B) Recep Bilginer
C) Refik Erduran
D) Orhan Kemal
E) Orhan Asena

S.3 Aşağıdakilerden hangisi bireyin iç dünyasını anlatan yazarlardan değildir?

A) Peyami Safa
B) Tarık Buğra

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar