Ogrenciler Ogrenciler Ogrenciler

Türkçe'de Ünsüzlerin Sınıflandırılması

Türkçe'de Ünsüzlerin Sınıflandırılması

ÜNSÜZLERİN SINIFLANDIRILMASI:

Ünsüzler ağız boşluğundaki boğumlandığı yere (çıkak), sürekli söylenip söylenemediğine ve yumuşak (ötümlü) ve sert (ötümsüz) oluşlarına göre sınıflandırılır.

a. Boğumlanmalarına (çıkak) göre:
* Dudak ünsüzleri: Dudakların birbirine dokunmasıyla çıkar: b, m, p

* Diş-dudak ünsüzleri: Üst dişlerin alt dudağa dokunmasıyla çıkar: f, v

* Diş ünsüzleri: Dil ucunun üst dişlere yaklaşmasıyla veya
dokunmasıyla çıkar. c, ç, d, j, l, n, r, s, ş, t, z

* Damak ünsüzleri: Dilin orta kısmının ön damağa ya da dil
kökünün art damağa yaklaşmasıyla çıkar. g, ğ, k, y

* Gırtlak ünsüzleri: Bu ses, ciğerlerden gelen havanın ses
tellerine çarpmasından ve ağızda hiç bir engele uğramadan
çıkmasıyla oluşur.

Türkçede gırtlak ünsüzü olarak sadece h
sesi vardır.

b. Sürekli söylenip söylenmeyeceğine göre:

9. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı

9. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı

Test Yazılısı

SORULAR VE CEVAP ANAHTARI

DİL VE ANLATIM DERSİ
II.DÖNEM III.YAZILI SORULARIDIR

SORU-1) Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerden hangisi ötekilerden farklı anlamdadır?
A) Acele hazırlanıp yola koyuldu.
B) Haberi alınca yağmur kar demeden yola düştü.
C) Birkaç yıl sonra gerçekleri görerek yola geldi.
D) Sıcağa kalmamak için erkenden yola çıktı.
E) İşini gücünü bırakıp yola düzüldü.

SORU-2) Aşağıdaki dizelerden hangisi özne ortaklığı olan sıralı cümledir?
A) Gariptin, yepyeni sesin vardı.
B) Sen güldün, rengarenk yağmurlar yağdı.
C) Artık ne üzüntüm ne sevincim kaldı.
D) Sen geldin, benim deli köşemde durdun.
E) Şarkılara özenip söylenecek mısralar var.

SORU-3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bağlama grubu vardır?
A) Mustafa o gün bizi utandırdı.
B) Konuya çok iyi hazırlanmıştı.
C) Pos bıyıkları hepimizi güldürüyordu.
D) Muhtar geçe yıl bu kır kahvesini yıktırdı.

12. Sınıf Edebiyat 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Edebiyat 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

CEVAP ANAHTARI ALTTAKİ EK DOSYADADIR...

SORULAR

S.1 Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde tiyatro alanında yapılan çalışmalardan değildir?

A)Bu dönemde epik ve absürt tiyatro çeşitlerinden yararlanılmıştır.

B)Sade, açık bir dille nazım nesir karışık olarak tiyatrolar yazılmıştır.

C)Geleneksel tiyatroyla (karagöz, orta oyunu vs.) modern tiyatronun özelliklerinin bir arada görüldüğü eserler ortaya konmuştur.

D)Bu dönemde çocuk tiyatrosu çalışmaları yapılmış, kadınlar sahnede daha çok yer almaya başlamış, devlet konservatuarı açılmıştır.

E)İlk tiyatro örnekleri bu dönemde verilmeye başlanmıştır.

S.2 Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi tiyatro yazarlarından değildir?

A) Haldun Taner
B) Recep Bilginer
C) Refik Erduran
D) Orhan Kemal
E) Orhan Asena

S.3 Aşağıdakilerden hangisi bireyin iç dünyasını anlatan yazarlardan değildir?

A) Peyami Safa
B) Tarık Buğra

11. Sınıf Edebiyat 2. Dönem 2. Yazılı Soru ve Cevapları

11. Sınıf Edebiyat 2. Dönem 2. Yazılı Soru ve Cevapları

SORULAR:

FERHUNDE KALFA”dan

“…Düğüne karar verildikten sonra ufak bir korku ile sevinmekten hali kalmamıştı.Birden silkinerek kendini hakikate davet etti.:Çılgın Kız!Çifte düğün yapacak değiller a!Her şeyin sırası var.
Kıskanmıyor, aksine o beklenen sıra çabuk gelmek için herkesten ziyade o telaş ediyordu.Her sabah çarşıya çıkılmak lüzumunu küçük hanımın hatırına o getiriyordu.Üsküdar çarşısından aldıkları türlü türlü kumaş paketleri,sırmalı bohçalar kollarında birikiyor,bunları kimseye taşıttırmıyordu.
..Bu vakıadan sonra Ferhunde’ye başka bir hiffet geldi.Bu defa emelinin ufkuna ciddî ve sarîh bir umut dikilmişti.Düğünde Ferhunde’nin şahsiyeti taaddüt etti.
…Ferhunde hiç cevap vermedi,çevrildi ve dışarıya baktı,inanamıyordu.Kendi kendine mırıldanırken arkasından işittiler:”Tamam!diyordu.Bekle,bekle de lalaya var…..”

10. Sınıf Edebiyat 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

10. Sınıf Edebiyat 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

S1."Türkiye" sözcüğünün "Türkiye, sizinle gurur duyuyor." cümlesindeki kullanışına benzer bir kullanımı, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A)Bursa, yeşilliğiyle tanınan bir kenttir.
B)Ülkemizde en fazla turist Antalya'ya gelmek-tedir.
C)Konya, tahıl üretiminin yüksek olduğu bölge-lerden biridir.
D)Ankara, dış politikada daha aktif olacağının sinyallerini verdi.
E) Samsun'daki Atatürk Heykeli sanatsal açıdan
da çok değerlidir.

S2.Akşam, yine akşam, yine akşam
Bir sırma kemerdir suya baksam

9. Sınıf Edebiyat 2. Dönem 2. Yazılı Soruları Ve Cevapları

9. Sınıf Edebiyat 2. Dönem 2. Yazılı Soruları Ve Cevapları

SORULAR

:::::::::::::: DİKKAT :::::::::::::::::::::

SORULARIN VE CEVAPLARIN TAMAMI EN ALTTAKİ EK DOSYADADIR

SORULAR

1-)Geleneksel Türk Tiyatrosunun çeşitlerini yazınız.(6p)

“ İçinde çok acı saatler geçirmiş olmama rağmen küçük odamdan adeta hüzünle ayrıldım. Mektepte bize bir şiir ezberletmişlerdi. İnsan, yaşadığı yerlerde beraber bulunduğu insanlara görünmez ince tellerle bağlanırmış; ayrılık vaktinde bu bağlar gerilmeye, kopan keman telleri gibi acı sesler çıkarmaya başlar, hep birinin gönlümüzden kopup ayrılması bir ayrı sızı uyandırırmış. Bunu yazan şair ne kadar haklıymış!”

2-) Yukarıdaki metni anlatıcı (yazar) hangi bakış açısı ile yazmıştır? Neden (5p)

3-) Aşağıdaki dörtlükteki uyak düzeni ve çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?(5p)

Öyle hesapsız coştuğum olur ki sanırım
Mektepten henüz çıkmışım yaşım yirmi bir

12. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

www.dilveanlatim.org sitesinde 9. sınıftan 12. sınıfa kadar 1. ve 2. döneme ait dil ve anlatım 1. 2. ve 3. yazılılarını cevap anahtarları ile birlikte bulabilirsiniz...

Aynı şekilde; Edebiyata ait tüm yazılıları da burada bulabilirsiniz...

DİL VE ANLATIM DERSİ 12. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI CEVAP ANAHTARLI

DİL VE ANLATIM SORULARI

S.1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi ya da hangileri anlamı bakımından olumsuz cümledir? (10 Puan)

I.Bu söylenenler doğru olamaz.

II.Yaşlı annesini evine bıraktı.

III. Seni sürekli dinlemiyor değilim.

IV.Yazdıklarını çözebilen yok şimdiye kadar.

A)Yalnız I B)II ve III

C)Yalnız III D)I ve III

E)I ve IV

S.2.

SÖYLÜYORUM SİZE

Ben doğayı sevdim

11. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 2. DÖNEM 2.YAZILI
SORULARIDIR

1.Aşağıdaki cümlelerde parantezle belirtilen yerlere yargılar doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazınız.( 10 puan )

• Eleştiride bilimsel bir yaklaşım ile ortaya konulan yargılar vardır. ( )

• Makalelerin anlatımında söz oyunlarına, mecaza ve günlük konuşma diline yer verilmez.( )

• Deneme, ben merkezli, nesnel yazılardır.( )

• Fıkralar gazete ve dergilerde özel başlık altında yayınlanır.( )

• Haber yazılarında olay ortaya konur ve kişisellik ön planda tutulur.( )

2.

9.Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

9.Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

Sizler için cevap anahtarı ile birlikte Lise-1 Dil ve Anlatım 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

TEST YAZILI SORULARI

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi” edatının yazımı yanlıştır?

A.) Anladınız mı size neden kızdığımı?
B.) Projeyle ilgili dosyalar onda mı sende mi?
C.) Eskimi eski bir evde yaşamak kolay mı?
D.) Kapının önünde sıra bekleyenlerle ilgilenir misiniz?
E.) Sordunuz mu bugüne kadar, ne yiyip ne içtim?

2. Aşağıdaki atasözlerinin hangisi “İlgilenir görünse bile; bir kimsenin acısı, başkasının umurunda değildir.” anlamını taşımaktadır?

A.) El elden kalmaz, dil dilden kalmaz.
B.) Eldeki yara, yarasıza duvar deliği gibidir.
C.) Elde bulunan, beyde bulunmaz.
D.) El elin nesine; gülerek gider yasına.
E.) El elin eşeğini türkü çığırarak arar.

3. Yaşam ( ) edebiyat değildir ( ) edebiyatı besleyen bir kaynaktır ( )

Bir Dilin Bir Milletin Hayatındaki Yeri ve Önemi Nedir?

Bir Dilin Bir Milletin Hayatındaki Yeri ve Önemi Nedir?

Hayatımızda dilin önemi üzerine, çok konuşmalar yapılmıştır.

Bir milletin dili ne kadar önemli?, hayatımızda dilin ekisi nedir gibi sorular daima aklımıza gelmektedir.

İşte bu tür soruların hepsini somut maddeler halinde sıralayalım:

* Dil birliği, milleti oluşturan özelliklerin başında gelir.

* Bir milletin dili; onun tarihi, dini ve kültürüyle iç içedir.

* Millet için gerekli olan her şey, dilde saklanır.

* Dil; milletin manevî ve kültür değerlerini, millet olabilme
özelliklerini bünyesinde sımsıkı muhafaza eder.

* Dil, milleti meydana getiren bireyler arasında ortak duygu
ve düşünceler meydana getirir.

* Dil, milletin birlik ve bütünlüğünü sağlayan en güçlü bağdır

10. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 2. Yazılı Soru ve Cevapları

10. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları VE CEVAP ANAHTARI

SORULAR

Her sabah, gözlerimi gökyüzünden gelen paslı seslerin gıcırtısıyla açıyorum. Sanki (binlerce) çelik makas, gökyüzünün lacivertliğini doğramak için (durmadan) açılıp kapanarak, havada cehennemi bir gürültü ile çakıyor. Bulutlarsa bir araya (toplanmış), (sınırsız) bir neşe içinde sokaktan çekilen el ayağa karşı (yengilerini) kutluyorlar.”

1 - Yukarıdaki metinden aşağıda istenenlere uygun örnekler bulup karşılarına yazınız. ( 10 puan )

İnsandan doğaya aktarma:
Duyular arası aktarma:
Ad aktarması :
Benzetme:

2 – Metinde parantez içine alınmış olan sözcükleri çeşidi ve yapısı bakımından inceleyiniz ? ( 10 puan )

3- Aşağıdaki metinde geçen zarfları göstererek çeşitlerini belirtiniz ? ( 10 puan )

12. Sınıf Edebiyat 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Edebiyat 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

ORTAK YAZILI: SORULAR

1. Garip akımının özelliklerinden beşini yazınız.
(5x5=25 P)

2. Verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
(4x5=20 P)

- Aşık Veysel’i edebiyata tanıtan sanatçı ………………………………………………….’dir.

- Yedi Meşaleciler şiirde …………… ölçüsünü kullanmışlardır.

- Garipçi şairler………………………………………………, …………………………………ve……………..……………..…..dur.

3. Verilen eserlerin yazarlarını yazınız. (2x10=20 P)
- Han Duvarları:
- Örümcek Ağı:
- Yeşil Gece:
- Yağmur Kaçağı:
- Düşten Güzel:
- Murtaza:
- Lüzumsuz Adam:
- Fatih-Harbiye:
- Beş Şehir:
- Yorgun Savaşçı:

4. “Beş Hececiler’i kuru bir memleket edebiyatı yapmakla suçlayan, eleştiren ve onlara karşı oluşan” edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir? (5 P)

A) Garipçiler
B) Hisarcılar
C) İkinci Yeniciler
D) Yedi Meşaleciler
E) Birinci Yeniciler

11. Sınıf Edebiyat 2. Dönem 1. Yazılı Soruları-Güncel

11. Sınıf Edebiyat 2. Dönem 1. Yazılı Soruları-Güncel

…………………………. LİSESİ 201..–201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
TÜRK EDEBİYATI DERSİ 11/SOS A SINIFI 2.DÖNEM I.YAZILI SINAVI

A
1)Aşağıda verilen yargıları doğru-yanlış durumlarına göre inceleyiniz(D/Y)(10p)

( )Servet-i Fünûn Dönemi’nde İngiliz edebiyatı örnek alınmıştır.
( )Servet-i Fünûn Dönemi’nde şiir düzyazıya yaklaştırılmıştır.
( )Servet-i Fünûn Dönemi’nde kafiyenin kulak için olduğu anlayışı kabul görmüştür.
( )Servet-i Fünûn Dönemi’nde şiirin dili oldukça ağırdır.
( )Servet-i Fünûn Dönemi’nde şiirde klasisizm ve natüralizm akımlarının etkisi altında kalınmıştır.

2)Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.(15p)
-Servet-i Fünûn şairlerinden ……………………………..diğer yazar ve şairlerin aksine toplumsal konularla da yakından ilgilenmiştir.

10. Sınıf Edebiyat 2. Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları

10. Sınıf Edebiyat 2. Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları

SORULARIN VE CEVAPLARIN TAMAMI EN ALTTAKİ EK DOSYALARDADIR.

SORULAR

S-1) Aşağıdaki cümlelerin karşına yargılar doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazınız.

 Şarkı, Türklerin türkü türünden esinlenerek divan edebiyatına kazandırdığı nazım biçimidir. ( )

 Makâlât Pir Sultan Abdal’ın sembolik bir öğretici eseridir. ( )

 Öyküleme gerektiren konular mesnevi türü ile yazılır ( )

 Divan şiirinde Arapça, Farsça ve Fransızca kelimeler ve terkipler kullnılmıştır. ( )

 Dede Korku Hikayeleri on iki epik hikâyeden oluşan İslami dönem ilk destandan halk hikâyeciliğine geçiş eseridir ( )

S - 2 Dostı ger zehr-i mâr içse olur âb- ı hayât Suya virsün bâğbân gülzârı zahmet çekmesün
Hasmı su içse döner elbette zehr-i mâra su bir gül açılmaz yüzün tek virse min gülzâre su

12. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

LİSE-4 DİL ANLATIM YAZILI SORULARI

1-)Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.(15 Puan)

a)Edebiyatımızda ilk realist roman ………………………………………’in ……………………………adlı eseridir.(2+2=4 P)

b)Edebiyatımızda ilk psikolojik roman ……………………………… ’un ………............. adlı eseridir.(2+2=4 P)

c) Hikayede yapı öğeleri; olay , ………………, ………………… ve zamandır.(2+2=4 P)

d)Memduh Şevket ESENDAL ……………… tarzı hikayenin temsilcisidir.(3 P)

SİNAĞRİT BABA
“Cehennem Nişanı’nda beş sandaldık.Güzel bir ocak akşamı.Hava lodos.Denize kırmızı rengin türlüsü yayılmış.Çok kaynamış ıhlamur rengindeki yayvan, geniş ,ölü dalgalar…Sandallar ağır ağır sallanıyor,oltalar bekliyor ,insanlar susuyor…

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar